2014/08/07

Txistua ere Europa aldean

Haritz Ezeiza txistularia  " Bitartean" Hernaniko folk taldearekin dabil Europan.
Lehenengo diska kaleratu berri du Hernaniko Bitartean musika taldeak: ‘Bidean’.

Gelditu gabe dabiltza Bitar­tean folk taldeko musi­ka­riak, iaz martxan jarri zire­ne­tik. Taldea sortu berritan, Gale­sen egin zuten tourra lehengo urteko abuz­tuan, eta aurten ere, Europan ba­rrena dabiltza udaran: Fran­tzian, Ir­lan­dan eta Galesen izango dira, hamaika kon­tzer­tu ema­ten. Baina badu­te beste nobe­da­derik: lehenengo diska kaleratu dute, Bidean izenarekin. 

Frantzian, munduko kulturen jaialdian
Europan barrena eman be­ha­rreko gira Frantzian hasi zuen tal­deak uztailaren 17an; Ga­nnat-en, hain zuzen, mun­duko kulturen jaialdian. Doze­na bat herrialdetako partai­deak izan dira bertan: Belgika, Serbia, Estatu Batuak, Kenia, Errusia, Kolonbia, Argentina, Irlanda, Vietnam edota Japon, adibidez, eta tartean, Bitarte­an taldea aritu da, Donostiako Gero Axular dantza taldeari laguntzen.
Hilaren bukaeran, ordea,  dantza taldea Euskal Herrira itzuli zen, eta Bitartean taldeak Irlandara egin zuen salto, berezko gira hastera. Orain, berriz, Galesen daude. 

Irlandan, gaelikoaren aldeko komunitatean
Hil honen lehenengo bost egu­nak Irlandan pasa ditu tal­deak, Dublinen eta Belfas­ten. Bertan hainbat kontzertu ema­teko aukera izan dute musikariek.
Bide batez, euskeraren eta gaelikoaren egoeren berri ezagutu eta ezagutzera ema­teko aukera izan dute. Izan ere, Conradh na Gaeilge elkar­teak eskatuta eman dituzte kontzertuetako batzuk; gaeli­ko­aren alde lan egiten duen elkartea da. Era berean, gaelikoz komu­nikatzen duen Raidió na Life irratian ere izan ziren, eta baita Irlandako irratirik garrantzi­tsuenean ere: RTE Radio       Elkarrizketa entzuteko (00:25:13an hasten da) 

Gales, iparraldetik hegoaldera
Giraren erdia egin du dagoeneko Bitartean taldeak, eta oraintxe Galesen daude, hegoaldean: Llanellin eta Cardiffen emango dituzte kon­tzer­tuak. Etzi, berriz,  ipa­rral­dera egingo dute salto: Tywyn, Darowen, Glant­wymyn eta Aberystwyth-era.
Kontzertuak bukatu ondo­ren, azken bi egunak Meinir Gwilyim kantautore gales­tarrarekin pasako dituzte. Lehengo urteko giran ezagutu zuten elkar, eta aurten, bere hurrengo diskoan kolabo­ratzeko eskatu die taldeko txalapartariei.

‘Bidean’ diskoa salgai
Udan majo lanean ari dira La­ra Mitxelena, Sebastian Usta­rroz, Ixiar Jauregi eta Haritz Ezeiza. Baina urtean zehar ere gogotik egin dute, eta emaitza kalean dago: Bidean, lehenen­go diskoa. 10 eurotan erosi daiteke Onddi, Kixkal, Garin, Rioja eta Kitto tabernetan eta Iparragirre sagardotegian.
«Ez dugu estilo itxi bat», azaldu zion Kronikari taldeak lehengo urtean egindako el­ka­rrizketa batean, eta hala da. Ikutu euskal­duna eta argen­ti­narra duten kantu propioekin eta molda­ketekin osatu dute le­he­nengo diskoa, txalaparta, akor­deoia, gi­ta­rra, alboka, txis­tua, kajoi flamenkoa, pan­deroa edota txaramelak nahas­­tu­ta. Hernanin eta inguruan «laster kontzertu batzuk eman­go» dituztela au­rreratu dute, lana erakusteko.

No hay comentarios:

Publicar un comentario