2007/09/24

2007. Urnietako kontzertuan, Urnietako ereserkia

Urnietarrak Santa Zezilia egunean edota San Joanetko kontzertura etortzen diran bezela, hernaniarrak ere Urnietara joaten dira bertako festetara.
Festen barruan txistulari kontzertuan ez da faltatzen Urnietako Ereserkia: