2012/02/23

Jon Ansorena eta `Deriva Errant´

Jon Ansorena txistulari hernaniarra eta `Deriva Errant´ entzuteko aukera, bihar ostirala 20:00­etan Biteri Kul­tur Etxean.

Kontzertuan Ka­ta­luniako eta Euskal Herriko bi herri-musikatresna en­tzuteko aukera izango da. Batetik, Jordi Mestres eta Pere Olivé bikoteak osa­tutako Deriva Errant taldea arituko da. Kataluniako mu­sika tra­dizionalari lotu­tako gralla mu­sikatresna eza­gutzeko aukera eskai­niko dute, perkusioare­kin lotuta. Gralla, mihi-bikoi­tzeko tres­na da, oboeen fami­lia­koa, eta beraz, Euskal He­rriko dultzainaren fami­liakoa. Deriva Errant bikotea osatzen duten bi musikariek, goi mailako musika ikas­ketak dituzte, eta Kata­luniako Goi Mailako Musika Eskolan sortu zuten proiek­tua, 2007. urtean. Bikote kataluniarraren au­rretik berriz, Jon An­sorena txistulariak pieza batzuk eskai­niko ditu. Jonek Hernani Musika Eskola Publikoan hasi zituen txistu ikasketak, Iñaki Eguren irakasle zuela. Ondoren, Donostiako Fran­­cisco Escudero Kontser­batorioan egin zituen erdi mailako ikasketak, Kepa de Miguel irakaslearen gidari­tza­pean. Egun, Musikenen ari da goi mailako txistu ikas­ketak egiten. Aitor Amilibia irakaslea lagun izango du, bihar es­kainiko duen kontzertuan.


No hay comentarios:

Publicar un comentario