2011/06/12

HME ko txistularien kontzertuaMusika Eskolako txistu tal­deak kontzertua eskainiko zun igandean ekainak 12an eguerdiko 12:30etan, Udale­txe­ko arkupetan.
Talde ho­nek ikas­turtean barrena es­kain­tzen di­tuen hiruzpalau kontzer­tuetako azkena izan­ zan. Kontzertua egunsentiko doi­nue­kin hasiko zan, festa ga­raia datorrela eta, txistu­la­riek bereziki goizeko dianak jo­tzen egiten duten lana eka­rri zuten gogora. Damua ga­raiz eta Goiz ereski albo­radak joko zituzten. Ondoren alde batetik Garbizu, Olaizola edo Guridik txistu banda­ra­ko propio egindako doinu be­reziak izan ziren entzun­gai; eta bestetik, Oskorriren kan­tak eta sanferminetako doinuak.

No hay comentarios:

Publicar un comentario